Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do skorzystania z usługi Academica

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Od dnia 11 stycznia br. Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie przystąpiła do systemu ogólnopolskiej cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej publikacji naukowych Academica. Oficjalnego otwarcia stanowiska udostępniania zasobów dokonał Adam Urban – zastępca prezydenta miasta Tczewa, który podziękował bibliotece oraz darczyńcy za poszerzenie oferty tczewskiej książnicy.

Pełne i sprawne wykorzystywanie systemu Academica jest możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu komputerowego, który został przekazany bibliotece przez Szymona Bielińskiego reprezentującego firmę Gamma Sp. z o.o. (www.osiedlebajkowe.eu). Przedstawiciel firmy wyraził nadzieję, że: zarówno system jak i ofiarowany sprzęt pomogą w rozwoju naukowym m.in. uczniom tczewskich szkół średnich i studentom uczelni wyższych, w szczególności tym, którzy wybierają kierunki techniczne.

Usługa stanowi nowoczesne narzędzie, umożliwiające udostępnienie w wersji cyfrowej kilkuset tysięcy publikacji naukowych: monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. Prezentowany system zapewnia czytelnikom natychmiastowy dostęp do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy. Nieustannie poszerzana oferta Academici obejmuje swym zakresem, zarówno literaturę fachową jak i piękną, zbiory specjalne oraz źródła naukowe. W bazie dostępne są również publikacje chronione prawem autorskim, a więc niedostępne w bibliotekach cyfrowych. W celu skorzystania z usługi zapraszamy, do wyrobienia sobie konta w Filii nr 6, zlokalizowanej w Budynku Głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Dąbrowskiego 6.

Academica, co należy podkreślić, jest usługą całkowicie bezpłatną, nie przewidziano zatem uiszczania jakichkolwiek opłat przez czytelników. Mamy nadzieję, że baza ta stanie się dla czytelników wartościowym i użytecznym źródłem wiedzy w trakcie prowadzonych przez nich badań i tworzonych prac m.in. semestralnych, licencjackich, magisterskich. Tym samym zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie stały się dostępne online w tczewskiej bibliotece.

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica